Olika cykeldelar på en cykel

Olika cykeldelar på en cykel

En cykel består av många olika cykeldelar. I artikeln kommer vi att gå igenom några av de cykeldelar som har stor påverkan på cykelns egenskaper. De andra cykeldelar som en cykel består av är självklart också viktiga. Alla cykeldelar på en cykel har dock inte samma inverkan på cykelns prestanda. En ringklocka är till exempel inte avgörande för hur en cykel fungerar. Du kan byta ut cykeldelar utan att en stor skillnad sker. Vissa cykeldelar är dock av mycket större betydelse. Idag ska vi prata om tre av dessa; ramen, hjulen och växlarna.

Cykeldelar – Ramen

De cykeldelar som är största är ramarna. Cykeldelar brukar vara mindre och tekniska detaljer. De cykeldelar som allra största är dock ramen och möjligen styret. Ramen är cykelns stomme. Alla andra cykeldelar sitter fast på och kring ramen. Ramens utformning sätter reglerna för hur resten av cykeldelarna ska utformas och monteras. Cykeldelar som är utformade efter en specifik ram kan inte alltid sättas på en annan. En damcykel har en ram som är djup. Sådana ramar är bekväma att stiga på och av men inte lika bra för snabb cykling. Ramen bestämmer stilen för cykeln och användningsområdet för den likaså.

Cykeldelar – Hjulen

Andra viktiga cykeldelar är hjulen. En cykel utan hjul är ju ingen cykel, de är själva basen. Hjulen består av flera olika cykeldelar. Det är själva stålramen, däcken, centret för hjulet och ekrarna. Alla dessa cykeldelar har del i hur hjulet rullar. Om någon av dessa cykeldelar är sönder kan man inte cykla eller så cyklar man väldigt dåligt. Om man tar däcken som exempel så är det bra att anpassa dem efter hur man brukar cykla. Med vilket underlag cyklar du? Om du cyklar på fixade cykelvägar behöver du inte samma däck som om du cyklar mycket i skogen. Detta gäller för många andra cykeldelar.

Cykeldelar – Växlarna

Nu kommer vi in på cykeldelar som varierar mycket mellan de olika cyklarna. Många cykeldelar är universella för alla cyklar. Alla cyklar har ram och hjul. Cykeldelar kan såklart se olika ut men generellt är de samma. Växlar tillhör de cykeldelar som varierar mycket mellan de olika cyklarna. Vissa cyklar har inte alla cykeldelar. Det finns till exempel cyklar utan växlar. Det finns också cyklar med jättemånga växlar. Cykelväxlar hjälper dig att anpassa motståndet och farten på cykeln efter terräng och lutning. Dessa är cykeldelar som du har mycket nytta av om du cyklar mycket!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *