Hur artificiell intelligens förändrar världen

Hur kommer artificiell intelligens att förändra världen? AI är nu ett växande forsknings- och utvecklingsområde som fortsätter att skapa nya jobb. De potentiella tillämpningarna av artificiell intelligens är oändliga och dess inverkan sträcker sig över många branscher och sektorer.

Forskningsföretaget IDC räknar med att utgifterna för AI-relaterad programvara, tjänster och hårdvara kommer att nå 35 miljarder dollar år 2021 i takt med att införandet av AI fortsätter att accelerera bland både företag och konsumenter. Den här artikeln tar upp hur AI förändrar världen genom att ge exempel på hur den används just nu, hur den skapar nya jobbmöjligheter och mycket mer. Fortsätt att läsa för att få veta mer!

Vad är artificiell intelligens?

Artificiell intelligens är konceptet med maskiner eller program som kan tänka och fatta beslut som människor. AI har varit en dröm för forskare och science fiction-författare i årtionden och det börjar äntligen bli verklighet. AI finns överallt omkring oss: det är det som driver våra smartphones, hjälper oss att fatta beslut och gör våra liv enklare. AI används också alltmer inom näringslivet för att förbättra hur företag gör affärer, driver sina leveranskedjor och arbetar effektivare. AI är en teknik som har funnits sedan 1950-talet men som nyligen har upplevt en boom som har lett till att den har tillämpats i många olika branscher. Några av de vanligaste definitionerna av AI är maskiner som kan uppfatta omgivningen och fatta beslut, maskiner som kan lära sig och maskiner som kan göra abstraktioner på hög nivå som människor.

Hur förändrar AI världen?

AI har potential att förändra världen på många sätt. Den har blivit en nyckelteknik både inom den offentliga och privata sektorn eftersom den har utvecklats bortom att bara automatisera befintliga manuella uppgifter. AI används i allt större utsträckning för att lösa komplexa problem och fatta beslut på hög nivå som normalt sett överlåts åt människor. AI är integrerad i många branscher och påverkar hur människor arbetar och lever. Låt oss utforska några av de många sätt på vilka AI kommer att förändra världen.

AI kommer att spela en större roll i näringslivet – AI förändrar redan nu hur företag gör affärer och gör det lättare att skala upp verksamheten, förbättra leveranskedjorna och skapa nya produkter och tjänster. AI används för att göra rekrytering mer lättillgänglig, öka mångfalden vid rekrytering och ta itu med en rad andra utmaningar på personalområdet.

AI kommer att förändra sjukvården – Sjukvårdsorganisationer och vårdgivare börjar använda AI för att göra patientvården säkrare och mer tillgänglig, skapa nya läkemedel och behandlingar samt förbättra patienternas sätt att hantera sin egen hälsa. AI förväntas vara värd 5-10 biljoner dollar år 2030. AI kommer att omforma utbildningen – Elever över hela världen drar redan nytta av AI i klassrummet. AI hjälper lärare att göra sina lektionsplaner och hantera sitt klassrum, och används redan för att skapa personliga inlärningsupplevelser för många elever.

AI och robotik formar tillsammans vår framtid

Artificiell intelligens och robotik är två tekniker som utvecklas snabbt. Tillsammans omformar de hur vi lever och arbetar. De förändrar branscher och vår värld och skapar nya möjligheter, både för människor och företag. AI har funnits i årtionden, men det är först på senare tid som robottekniken har gjort så dramatiska framsteg – framsteg som gör att AI och robotteknik kan påverka många branscher och skalas till miljontals enheter. Tillväxten av sakernas internet (IoT) bidrar till att driva denna tillväxt av AI och robotik, eftersom allt fler enheter kopplas samman och får förmågan att “prata” med varandra. IoT förväntas växa till mer än 50 miljarder enheter år 2021.

AI inom detaljhandel och e-handel

Detaljhandlare börjar införliva AI-teknik i sin verksamhet, från online-shopping och marknadsföring till lagerhantering och kundtjänst. AI-teknik används för att skapa mer personliga marknadsföringskampanjer, förutsäga kundernas köpmönster och beteenden och skapa shoppingupplevelser som är skräddarsydda för varje person. Många återförsäljare kommer att ha “fullstack” AI-lösningar som innehåller maskininlärning och optimering, datorseende och behandling av naturligt språk för att skapa smartare och mer personliga shoppingupplevelser på mobila enheter och datorer. AI används för att göra näthandeln säkrare genom att identifiera bedrägliga transaktioner och förfalskade produkter, och det används också för att förbättra logistiken genom att förutse efterfrågan och skicka produkter mer effektivt. AI används också för att förbättra kundservicen genom chattrobotar, virtuella assistenter och andra självbetjäningsverktyg.

AI i tillverkningen

Industriella tillverkare använder AI för att optimera sin verksamhet och göra den effektivare. Inom en nära framtid kommer AI-teknik att användas för att hantera hela produktionens livscykel, från design till underhåll. AI används för att skapa förebyggande underhåll och virtuella fönster in i verksamheten, och används även för att skapa nya produkter. Industrirobotar har använt AI under en längre tid, men tekniken tillämpas nu på mindre, smidigare robotsystem för mindre tillverkare och företag. AI används för att skapa mer autonoma och flexibla robotar som bättre kan hantera arbetet i mindre, mindre förutsägbara miljöer.

AI inom media och journalistik

Medie- och journalistikföretag börjar använda AI för att hjälpa till att skapa bättre innehåll och analysera stora mängder data. AI används för att skapa personliga berättelser, identifiera framväxande nyheter och skapa mer engagerande innehåll för läsarna. AI används för att analysera stora mängder data för att skapa bättre insikter för företag och organisationer, och används för att skapa mer kontextuellt relevant reklam. AI används också för att automatisera en del av de meniga uppgifter som ingår i skapandet av medieinnehåll. Detta skulle kunna bidra till att lindra en del av den press som journalister står inför när de arbetar för att hålla jämna steg med den mängd nyheter och information som produceras dagligen.

AI inom hälso- och sjukvård och medicin

Vårdgivare börjar använda AI för att göra patientvården säkrare och mer tillgänglig, skapa nya läkemedel och behandlingar och förbättra patienternas sätt att hantera sin egen hälsa. AI används för att hjälpa vårdgivare att ställa mer exakta diagnoser och identifiera effektivare behandlingar. AI-drivna virtuella assistenter används också för att hjälpa patienter att hantera sin egen hälsa. AI används för att göra sjukvården säkrare genom att upptäcka potentiella problem och identifiera sätt att förhindra dem. AI används för att skapa nya läkemedel och behandlingar för att bekämpa sjukdomar, och används för att hjälpa patienter att hantera sin egen hälsa genom att påminna dem om att ta sina mediciner, sätta upp mål för kost och motion och ge rådgivning.

AI omformar resor och transporter

AI används för att förbättra transporter och reseupplevelser. AI-teknik används för att skapa nya och effektivare flygplanskonstruktioner, upptäcka nya resvägar och upplevelser och förbättra upplevelsen ombord. Nya AI-drivna virtuella assistenter används också för att hjälpa passagerarna att hantera sina reseplaner, som att boka flyg och hotell, hantera sina resvägar och boardingkort och hjälpa dem med andra uppgifter som översättning. AI används också för att förbättra transportinfrastrukturen och andra tjänster med anknytning till resor och transporter. AI används för att bättre hantera trafikflödet och identifiera områden som kan förbättras, och den används också för att driva autonoma fordon för ridhämtningstjänster som autonoma taxibilar och självkörande skyttlar.

Avslutningsvis

Artificiell intelligens har varit föremål för science fiction i årtionden. Men den används i allt större utsträckning i den verkliga världen och skapar nya möjligheter för företag och branscher. AI kan användas för att automatisera många av de uppgifter som människor gör, men bättre – och den tröttnar inte. AI används för att skapa personliga och hjälpsamma upplevelser för kunder inom olika branscher, som att göra resor mer sömlösa och skapa mer hjälpsamma virtuella assistenter. AI medför en ny nivå av automatisering i många branscher och skapar nya spännande jobbmöjligheter.