Nytt

Hopfällbara broschyrställ

Under några tider på året är det fler mässor och event än annars. Här finns det goda möjligheter för näringsaktiva att nå ut till allmänheten med sina tjänster och produkter. Flera av de mässor som hålls under året är till för en mindre skara där sektor och verksamhetsområde är i fokus. Vid dessa tillställningar handlar det enkomt om företagsrelationer och om kunder som i sin tur har en marknad att söka. Andra evenemang är till för den större allmänheten. Här är det vanligen fråga om slutkunden och inte i samma utsträckning företag. Såväl broschyrställ som annan tryckmedia används flitigt vid båda dessa tillfällen för att kunna ge intresserade någonting att ta med sig hem. I viss mån skulle man kunna hävda att ett snyggt broschyrställ kan ersätta flera av de andra exponeringsmaterial som går att köpa in till företaget. Viktigt om man vill använda sina broschyrställ på detta vis, är att man har trycksaker som kan leva upp till denna tanke. Att jobba med bilder och färger har under åratal varit sättet att locka till sig nyfikna. Vikten av att kunna förmedla budskap i korta fraser och med bilder, är därför nu viktigare än någonsin!

Lätt och snabbt

Om det är någonting som kräver förberedelser och tid, är det att ställa iordning montern i samband med att man skall närvara vid ett större event. Här krävs åtskilliga timmars arbete. Viss del av tiden kan man snabbt korta ner genom att använda effektiva produkter som låter sig monteras på några sekunder. En fördel är också om dessa inte tar för stor plats utan att de kan transporteras i en personbil. Här finns broschyrställ som gott och väl kan erbjuda detta.

Förutom broschyrställ är det en fördel om man kan ha någonting att bjuda på eller att ge bort till de som visar sig ha ett intresse för företag eller den tjänst/produkt man önskar visa. Det finns ett stort utbud presentprodukter och profilreklam att välja bland. Beroende på sammanhang kan man tänka på lite olika vis, men att ge någonting är ofta en bra tanke för att besökare skall komma ihåg verksamheten.

Telia för stabil kommunikation

Att välja företagsabonnemang för telefoni kan ta sin tid och omfattas många gånger även av de kringliggande villkor och erbjudanden som finns tillgängliga. Det är inte ovanligt att man väljer företagsabonnemang delvis utifrån vad för ytterligare tjänster man kan räkna med från en och samma leverantör. Telia har befäst sin position i näringslivet när det kommer till telefoni och kommunikationshantering. Det är därför inte oväntat att flera av landets företag valt Telia företagsabonnemang. För ytterligare information följ länken i texten.

När det gäller påbyggnadstjänster har företaget under lång tid utformat paket som är i linje med de behov såväl mindre som större verksamheter efterfrågar. Däribland finns växeltjänster, mobiltelefoner, digitala verktyg och bredband. Telia har även gått långt för att underlätta support och kontakt när någonting behöver hanteras eller åtgärdas. Felsökningen kan initialt göras direkt av kunden vilket många gånger räcker för att man skall få information om vad som hänt. Därefter kan man naturligtvis ta kontakt med personlig kundtjänst för att komma tillrätta med de problem som hindrar användningen.

Funktion och överblick

Utöver att man naturligtvis kan räkna med tjänster som fungerar, har Telia företagsabonnemang en rad säkerhetsfunktioner. Dels handlar det om rena telefonbaserade tjänster som underlättar arbetet i kundtjänst och vid kontakt med slutkund. Till dessa funktioner hör vidarekoppling, tredjepart med flera. Dels rör det sig också om att man vid problem skall kunna flytta nummer för att inte tappa kontakt med de som försöker komma i dialog med bolaget. Vid problem inkluderas även en teknisk support för att identifiera, justera och avhjälpa vad som sker.

Som beställare får man även detaljerade fakturor som samlas för att enkelt attesteras utan några större hanteringstider. Denna överblick ger kontinuerligt information om vilka samlade kostnader som finns och hur tjänsterna används. Detta är faktorer som kan väga in stort vad gäller hur man går vidare med sina kommunikationslösningar. Skulle det förekomma dyra kostnader för utlandssamtal eller betalnummer, kan man som beställare snabbt agera och reda ut vad som kan ha inträffat. Det finns i nuläget betydligt fler tjänster än tidigare som erbjuder debitering via telefon. För den som har Telia företagsabonnemang kan det vara en bra säkerhetsanordning att tidigt upptäcka om sådana används.

Överfallslarm för alla situationer

Överfallslarm för alla situationer

Ett överfallslarm är aldrig fel, så länge du fortfarande är medveten om de risker som finns. Fortsätt gärna att ta taxi hem från krogen och var försiktig även om du har ett överfallslarm. Du kan använda ett överfallslarm när du är ute och reser eller när du åker buss eller tunnelbana sent på kvällen. Man kan egentligen alltid ha med sig ett överfallslarm eftersom de är så små och lätta att ha med sig. Det är inte fel att utrusta hela familjen med överfallslarm eftersom de är lagliga för alla åldrar och enkla att använda. 

Hur använder jag ett överfallslarm? 

Se till att du vet hur larmet fungerar. Det kan vara nyttigt att öva hemma och låtsas att man blir överfallen och se hur man skulle reagera. Det kan även räcka med att visualisera ett överfall för sitt inre för att det ska gå enkelt att använda överfallslarmet den dag det skulle behövas. Det kan hända att gärningsmannen försöker att stänga av larmet så därför är det viktigt att ha överfallslarmet på ett sådant ställe så att det blir svårt för honom att hitta det. Det gäller att vara förberedd på att allting kan hända vid ett överfall. 

Hur kan ett överfallslarm hjälpa mig i en nödsituation? 

Alla överfallslarm är utrustade med en aktiveringssprint som sitter fäst i en kedja eller ett snöre. För att aktivera ditt överfallslarm så drar du helt enkelt bara bort sprintern. Överfallslarmet kommer då att ljuda förskräckligt högt och garanterat dra omgivningens uppmärksamhet till er. Det är viktigt att du själv snabbt flyr till en säker plats och att du skriker allt du kan så att allmänheten förstår att det verkligen handlar om en nödsituation. Du kan också försöka förvirra gärningsmannen genom att kasta bort larmet.

Smarta överfallslarm 

En ny produkt har kommit ut på marknaden. Det är en smart accessoar som även innehåller ett överfallslarm. Du kan helt enkelt använda ett tjusigt smycke som överfallslarm. Det räcker med att trycka på en knapp och din familj får genast reda på att du befinner dig i en nödsituation. De får också reda på var du befinner dig. Det finns halsband, armband och nyckelringar i många olika stilar som du kan välja från. De har alla en sak gemensamt: de är också utrustade med ett larm. Ett smycke är enkelt att använda ute på krogen eller under joggingturen och samtidigt fyller det en funktion eftersom de är utrustade med ett larm. 

Fördelar och nackdelar: medlåntagare

När ett bolån eller privatlån tecknas kan detta ske med medlåntagare. Att välja detta har flera fördelar – men man ska även vara införstådd med dess nackdelar. När en låneansökan kommer in till en bank genomför de en kreditupplysning samt ser på de uppgifter kring den egna ekonomin som låntagaren angett i låneansökan. Utifrån detta gör de en kreditbedömning som ligger till grund för om lånet ska beviljas eller inte. Med kreditbedömning menas därmed en riskbedömning för hur stor sannolikheten är att personen inte kommer att klara av att betala tillbaka lånet enligt gällande villkor. En person med låg inkomst, betalningsanmärkningar eller som av andra faktorer har låg kreditvärdighet kan därmed ha svårt att få lån.

Genom att välja att ha en medlåntagare skapas däremot större möjlighet att få lånet. I detta fall sker en kreditbedömning av bägge personerna och banken får därmed en större säkerhet. Skulle den ena personen plötsligt inte kunna betala lånet står ju fortfarande den andra kvar på lånet och kan krävas på betalning. Den första fördelen är därmed att lån lättare beviljas.

Kreditbedömning

Kreditbedömningen påverkar inte bara chansen att få lån utan även vilken ränta som banken kommer att erbjuda. Anser de att risken är stor att personen inte kommer betala tillbaka lånet kommer även räntan vara högre. Därmed balanserar de räntan mot den risk de tar. Har man medlåntagare minskar kreditrisken och därmed kan även lägre ränta erbjudas på lånet.

Kortfattat – Medlåntagare ger möjlighet till att få lånet beviljat lättare och att få lägre ränta på detta lån.

Nackdelen med medlåntagare handlar om bägge personerna är exakt lika betalningsskyldiga. Den som tecknar lånet kallas för huvudlåntagare och den andra för medlåntagare. Men juridiskt har de lika stort ansvar. Banken kommer skicka avierna för betalning till huvudlåntagaren men om banken av någon anledning vill rikta hela kravet mot medlåntagaren är detta helt juridiskt korrekt. En person kanske har svårt att få lån och ber en vän bli medlåntagare för att därmed öka chansen att få lånet beviljat. Skulle det sedan hända något som gör att personen inte betalar lånet kommer hela summan krävas av medlåntagaren. Detta oavsett varför huvudlåntagare inte skött sitt åtagande. Därmed finns en risk för att vänskapen förstörs och att det istället blir en bitterhet mellan dessa personer.

Att ha medlåntagare har flera fördelar men det är därmed alltså mycket viktigt att medlåntagaren är helt och hållet införstådd med vilka risker som tas och att man kan få betala hela lånet på egen hand.

Content management i korthet

Content management i korthet

Content management handlar om hur man skapar och hanterar innehåll i olika digitala kanaler. Konkurrensen om användarna på internet är stenhård och ofta har innehållet som finns på hemsidor bara några sekunder på sig att locka till sig användare. En text på webben måste därför vara tydlig och lättläst, man måste också ha i åtanke att både besökare och sökmotorer som Google ska uppskatta innehållet på sidan.

Vad är content management?

Att arbeta med ”content management” innebär att man jobbar och producerar innehållet på en digital plattform och gallrar ut gammalt material. Det kan handla om texter, bilder, infografik, videoinspelningar och ljudklipp. Ofta handlar det om ett företags hemsida men det finns också innehåll i nyhetsbrev, intranät och andra kommunikationskanaler. Syftet med content management är att säkerställa företaget eller organisationens digitala närvaro, nå ut till relevanta målgrupper och att optimera användarupplevelsen.

Vad är content management system?

”Content management system”, CMS, brukar på svenska översättas till ”innehålls- hanteringssystem”, “publiceringssystem”, eller ”webbpubliceringssystem”. CMS är en speciell programvara som hjälper företag och kunder att hantera och publicera innehållet på hemsidor utan att man för den skull behöver vara programmerare. Dessa innehållshanteringssystem är mycket användarvänliga och man kan enkelt lägga till text och bilder. Några populära content management system är WordPress, Joomla och ExpressionEngine. De används även för bloggar som annars inte skulle kunna hantera innehållet, det skulle helt enkelt bli för stort. Många CMS är gratis att använda och har en öppen källkod där alla användare kan förbättra programmet och fixa buggar i systemet.

Vikten av sökmotoroptimering

Search Engine Optimisation, eller förkortat SEO, kallas för ”sökmotoroptimering” på svenska. Man måste alltid ta hänsyn till sökmotorer när man skriver för webben, annars riskerar man att gå miste om många besökare. Sökmotorer genomsöker ständigt texter på internet för att identifiera sökord och länkar som kan hjälpa användare att hitta den information de söker.

Innehållet är därför mycket viktigt när man jobbar med content management. Innehållet måste vara relevant och intressant för din målgrupp. Lägg ner tid på att skriva texter som är välformulerade, använd inga förkortningar, skriv ut siffror som text och gör hellre korta meningar än bisatser. Undvik givetvis stavfel och grammatiska fel. Tänk på att göra en logisk styckeindelning och välj nyckelord som beskriver innehållet på din websida tidigt i texten. Ingressen och rubrikerna ska alltid innehålla nyckelorden.

Det är också viktigt att uppdatera texten med jämna mellanrum och att få andra hemsidor att länka till just din sida.

Olika cykeldelar på en cykel

Olika cykeldelar på en cykel

En cykel består av många olika cykeldelar. I artikeln kommer vi att gå igenom några av de cykeldelar som har stor påverkan på cykelns egenskaper. De andra cykeldelar som en cykel består av är självklart också viktiga. Alla cykeldelar på en cykel har dock inte samma inverkan på cykelns prestanda. En ringklocka är till exempel inte avgörande för hur en cykel fungerar. Du kan byta ut cykeldelar utan att en stor skillnad sker. Vissa cykeldelar är dock av mycket större betydelse. Idag ska vi prata om tre av dessa; ramen, hjulen och växlarna.

Cykeldelar – Ramen

De cykeldelar som är största är ramarna. Cykeldelar brukar vara mindre och tekniska detaljer. De cykeldelar som allra största är dock ramen och möjligen styret. Ramen är cykelns stomme. Alla andra cykeldelar sitter fast på och kring ramen. Ramens utformning sätter reglerna för hur resten av cykeldelarna ska utformas och monteras. Cykeldelar som är utformade efter en specifik ram kan inte alltid sättas på en annan. En damcykel har en ram som är djup. Sådana ramar är bekväma att stiga på och av men inte lika bra för snabb cykling. Ramen bestämmer stilen för cykeln och användningsområdet för den likaså.

Cykeldelar – Hjulen

Andra viktiga cykeldelar är hjulen. En cykel utan hjul är ju ingen cykel, de är själva basen. Hjulen består av flera olika cykeldelar. Det är själva stålramen, däcken, centret för hjulet och ekrarna. Alla dessa cykeldelar har del i hur hjulet rullar. Om någon av dessa cykeldelar är sönder kan man inte cykla eller så cyklar man väldigt dåligt. Om man tar däcken som exempel så är det bra att anpassa dem efter hur man brukar cykla. Med vilket underlag cyklar du? Om du cyklar på fixade cykelvägar behöver du inte samma däck som om du cyklar mycket i skogen. Detta gäller för många andra cykeldelar.

Cykeldelar – Växlarna

Nu kommer vi in på cykeldelar som varierar mycket mellan de olika cyklarna. Många cykeldelar är universella för alla cyklar. Alla cyklar har ram och hjul. Cykeldelar kan såklart se olika ut men generellt är de samma. Växlar tillhör de cykeldelar som varierar mycket mellan de olika cyklarna. Vissa cyklar har inte alla cykeldelar. Det finns till exempel cyklar utan växlar. Det finns också cyklar med jättemånga växlar. Cykelväxlar hjälper dig att anpassa motståndet och farten på cykeln efter terräng och lutning. Dessa är cykeldelar som du har mycket nytta av om du cyklar mycket!

Ökande efterfrågan på hemlarm

Känner du någon som haft oturen att ha fått ett inbrott? Om så är fallet vet du hur mycket det kan

förstöra för en, inte bara ekonomiskt men också känslomässigt och hur trygg du känner dig på den viktigaste platsen i din värld, ditt hem. Många personer har insett värdet av ett hemlarm, känslan av trygghet och skydd, att kunna slappna av och sova gott, resa hemifrån i vetskap att hemmet är beskyddat och att det inte finns något anledning till oro. Det finns väldigt många fördelar med ett hemlarm och priset för familjens trygghet är värt att betala.

Avskräckande effekt

En av många fördelar med hemlarm är det faktum att bara att ha ett larm och att tydligt kunna påvisa det vid sin dörr med exempelvis ett en skyllt eller ett klistermärke innebär en avskräckande effekt. Planen att bryta sig in i ditt hus eller lägenhet kan omkullkastas vid blotta vetskapen att ditt hem skyddas av ett hemlarm. Det är vetenskapligt bevisat att inbrottstjuvar drar sig från att ge sig på hus med larm då risken att inbrottet misslyckas och de blir påkomna är mycket större.

Tester på hemlarm

För att man ska vara säker på att man gör rätt val av det stora utbudet på larm genomförs många tester på hemlarm för att säkerställa att larmen håller hög standard och kvalité. Vissa typer av larm passar bättre till en lägenhet och andra till villa och det gäller att välja det som känns mest bekvämt och tryggt beroende på sin situation. De olika larmen innebär olika prisklasser, egenskaper och aspekter såväl som olika tillbehör och bekvämlighetsattribut. Direkt uppkomling till larmcentralen och kameror, rörelsedetektorer och direkta väktarutryckningar är exempel på dessa.

Olika funktioner på hemlarm

  • Uppkoppling till larmcentral – Vid fara skickas ett larm automatiskt till en larmcentral kopplat till hemlarmets bolag.
  • Installation – I vissa larm ingår installationen i priset vilket är smidigt
  • Väktartjänst – Vid larm som skickas till larmcentralen sänds väktare ut för att kontrollera orsaken till larmet
  • Fria utryckningar – Många personer med hemlarm undviker att använda sig av det vid risk för falsklarm. Om du har fria utryckningar är det kostnadsfritt även om väktarna råkar komma utan att det egentligen var någon fara.
  • Rörelsedetektor – Rörelsedetektorer mäter rörelser i din lägenhet när funktionen är aktiverad och upptäcker snabbt och enkelt om något inte står rätt till.
  • Kameror – Med hjälp av kameror kan man enkelt upptäcka och även bevisföra och spåra inbrottstjuven.
  • Inre kontroll – Detta innebär att väktarna går in i hemmet för att kontrollera vid larm.

Webbstrategi för bättre SEO

För dig som vill öka antalet besökare till din webbsida utan att genomföra kostsamma reklamkampanjer finns ett enkelt sätt att nå ut och bättre konkurrera med alla andra företag och personer som vill locka kunder och besökare. Du har säkert hört eller läst som webbkataloger som är sajter som på ett organiserat sätt listar andra sajter enligt kategorier. Här kan du skapa en länk till din sida och med några väl valda ord beskriva varför just din produkt eller tjänst är värd att lära sig mer om. Detta gör att du når ut till fler för en webbkatalog besöks av en mycket stor mängd människor. Att ha din länk där innebär att många som aldrig hört talas om din sajt, eller inte gjort en specifik nog sökning för att finna den, kan hitta den under relevant kategori i webbkatalogen. Så för dig som känner att det inte alltid räcker med sökmotorer är detta det perfekta sättet att synas bättre online.
I vår webbkatalog så ska du tänka på att kvalitet står i fokus. Var därför noga med att presentera din sida på ett bra sätt så att den hamnar i rätt kategori där den kommer att hittas av de som söker efter det som finns på din sajt.

Att sticka ut på rätt sätt

För den som driver en egen hemsida så är den ofta en mycket viktig del av ens arbete, antingen för att man genom denna får kontakt med kunder eller klienter av olika slag eller för att man vill nå ut till människor som delar ens intresse för ett visst ämne. Oavsett syfte så vet alla hur svårt det är att höras över det virtuella oväsen som Internet idag är. Nätet bubblar av aktivitet och det är inte lätt att veta hur man ska få sin lilla sajt att sticka ut och synas trots all konkurrens. Att försöka vara annorlunda nog i till exempel design eller budskap är inte en metod som fungerar för alla. Ett seriöst företag vill ju bli taget på allvar och kommer inte lyckas med detta genom en extrem design på hemsidan eller konstiga gimmickar och skämt som ingen förstår. En webbkatalog kan hjälpa till då man vill komma högre upp på resultatlistan hos sökmotorerna och länkas till på fler platser på nätet, detta så att oddsen ökar att nå ut till alla som kan tänkas behöva dina produkter eller tjänster.

Synas bland rätt artiklar

Precis som med allt på nätet så finns det bättre och sämre alternativ att välja bland för dig som vill använda dig av en webbkatalog. Så hur vet du då vilka portaler som du kan lita på? Det du ska titta efter är om webbkatalogen ifråga drivs och kontinuerligt uppdateras av någon, så att du inte råkar på en rörig och spammig sajt som sällan eller aldrig kontrolleras och uppdateras. Kolla också så att det finns tydliga användarregler. Detta innebär att varje person som listar sin hemsida måste fylla i uppgifter och vara seriös, personer vars sajter är olagliga eller på annat sätt olämpliga eller oprofessionella kommer snabbt tas bort. För dig blir denna kontroll en extra trygghet. Du vet att någon håller koll på det hela så att du inte plötsligt befinner dig i den obekväma sitsen att din sajt kan nås via en webbkatalog som lockar minst sagt suspekta och för ditt företag irrelevanta besökare vilket innebär dålig reklam för din verksamhet. För övriga tips är denna artikel vi skrivit om SEO bra.

Kort men tydligt

För att din länk i webbkatalogen ska locka så många som möjligt gäller det att den beskrivning som du väljer för att sammanfatta företaget är så precis och vinnande som möjligt. Budskapet måste vara lättförståeligt så lämna krångliga fackord eller beskrivningar till den längre versionen för sajten. I webbkatalogen vill du så att säga göra ett gott första intryck och uttrycka dig på ett lockande sätt som får en potentiell besökare att välja din länk istället för någon annan som är listad i samma kategori. Även om katalogen är ett verktyg som du använder för att nå ut bättre och lättare hittas vid alla typer av nätsökningar så måste din text hålla måttet för att det verkligen ska fungera.

Tveka inte

Vissa drar sig för att använda webbkataloger på grund av att de tror att ingen besöker dem ändå, men så länge du bara använder seriösa kataloger så finns det inga som helst nackdelar med att vara med i hur många som helst. Det kostar dig ingenting och du behöver inte underhålla länkarna, istället kan du bara luta dig tillbaka i väntan på ett allt större besökarantal. Glöm heller inte att ju fler länkar du har runt om på nätet desto synligare blir du. Varje länk är som en förlängning av din sajt, som en vägskylt som guidar människor till rätt slutmål. För dig som söker enkla sätt att expandera och bli mer framgångsrik på nätet så är de seriösa webbkatalogerna, som vår, ett mycket bra val, så tveka inte. Ju bättre du är på att marknadsföra dig själv och din sajt via seriösa portaler online, desto framgångsrikare kan ditt företag successivt komma att bli.

Bättre synlighet i sökmotorer

Denna artikel är i viss utsträckning ett minne från hur marknadsföring online såg ut för några år sedan. Över tid har det kommit betydligt mer sofistikerade strategier som bygger på nytta. I takt med att kvalitetsmedvetenheten höjs, kan man arbeta fram tekniker som bidrar till funktion och synlighet vid sidan av varandra. Exempel på dessa nyare tekniker är att faktiskt köpa länkar från bra webbplatser. Vår hänvisning går till en av de verksamheter vilka jobbar med redaktionella värden synergistisk med SEO.
Att man ska vara tillgänglig på nätet är för de flesta företag idag självklart. Den som inte har en hemsida med information och kontaktuppgifter till sin tjänst eller produkt kommer knappast lyckas nå ut till en bredare massa oavsett hur bra det man säljer är. Så för den som vill ge sig in i konkurrensen och verkligen synas på nätet så gäller det att ha en proffsig hemsida, men även att tänka på att den ska gå att hitta för den som söker online efter den information som man har att erbjuda. När man talar om webbkataloger så handlar det om sajter som på ett effektivt sätt samlar en mängd hemsidor organiserade i kategorier. Personer kan sedan besöka webbkatalogen och bläddra bland kategorierna för att hitta länkar till relevanta källor. Genom att ha din sajt representerad i webbkatalogerna får du länk till din hemsida och därmed ökar ofta synligheten för webb.

Vad skiljer en webbkatalog från en sökmotor?

Trots den mängd kataloger som finns ute på nätet idag så är det många som inte riktigt förstår vad de är och tror att de fungerar ungefär som en sökmotor. Även om folk ofta vänder sig till sökmotorer och webbkataloger av liknande anledningar, nämligen att hitta en produkt, information eller en tjänst, så är detta med webbkatalogernas hjälp på många sätt enklare. Medan en sökmotor inte alls gallrar bland resultaten så som man själv tänker utan även visar information som för en själv är fullständigt irrelevant så är en seriös webbkatalog organiserad utifrån tydliga kategorier. Härifrån finns länkar till en uppsjö sidor. Dessa kan den som besöker webbkatalogen i syfte att finna en specifik produkt eller tjänst sedan klicka på och få tillgång till en mängd relevanta och seriösa hemsidor. Dessutom tas spam eller oseriösa länkar bort så att de som använder sidan kan lita på att alla länkar är äkta och pålitliga.

Ge din hemsida extra stöd

Du kan se en webbkatalog som ett extra stöd för din webbsida, eller rent av som en förlängning av din sajt. Genom att lägga en länk i en webbkatalog så lyckas du marknadsföra dig och nå ut till människor som söker precis det som du har att erbjuda, men som inte har hittat dig genom vanliga sökmaskiner. Det kostar dig ingenting att använda dig av webbkatalogerna och när det kommer till nätet är kvalitet alltid bäst. Ju fler kvalitetslänkar du har ute i vårt virtuella universum desto högre upp kommer din sajt att ligga på sökträffarna och desto större är chanserna att någon hittar din sida, även på omvägar. Snöbollseffekten är viktig på nätet och ju fler personer som klickar på de länkar du har ute desto större är också chansen att din hemsida blir promotad av själva webbkatalogerna. De har nämligen ofta en lista på de mest populära och besökta sidorna som de har representerade i webbkatalogen, och många tar sig en titt på denna lista när de ändå surfar runt på jakt efter intressant information.

Hur gå tillväga?

Det finns som sagt gott om kataloger därute men kvalitén varierar. Så innan du placerar din länk på en sida, se till att göra din research så att du finner bästa möjliga kataloger. Se först och främst till att det finns tydliga användarregler som alla måste följa när det gäller typ av hemsidor som får lov att vara med och information som varje person måste ange vid registrering. Detta minskar risken för spamsajter och dessutom så slipper du beblandas med företag som håller på med olagliga eller oseriösa aktiviteter och som kan sabotera ditt namn genom att finnas i samma webbkatalog. Ytterligare ett sätt att försäkra sig om en webbkatalogs legitimitet är att ta reda på vad andra säger om den och om den eventuellt finns representerad i andra forum online.

Var smart i ditt budskap

När du placerar en länk till din sajt i en webbkatalog så krävs det mer än ditt URL. Du måste också skriva en kort beskrivning av vad din hemsida handlar om, vilka tjänster eller produkter som går att finna där, och varför din sida är ett bättre alternativ än alla andra som finns inom samma kategori. Detta innebär att du på ett väldigt litet antal ord måste lyckas förmedla väldigt mycket. Var därför mycket noggrann, se till att allt är grammatiskt korrekt och att du verkligen lyckats fånga essensen av vad du erbjuder. Håll också en positiv, professionell ton som inger förtroende. Om du vet med dig att ditt företag har något extra som andra liknande företag inte erbjuder är det såklart också bra att trycka på detta i din text. Allt detta ökar oddsen för att den som bläddrar bland webbkatalogernas alla kategorier fastnar för just din sida.

Är fondförvaltning med en advisor värt sina avgifter?

Är fondförvaltning med en advisor värt sina avgifter?

Att investera sina pengar i fonder innebär inte bara vinster. Om du vill göra det rätt och anlita en advisor som hjälper dig att förvalta dina fonder kostar det en slant. Men är det värt det? Kan man fondförvalta själv utan en advisor och lyckas inom fonderna? I den här texten försöker vi besvara dessa frågor.

Svaret är både ja och nej

Är fondförvaltning med en advisor värt sina avgifter? Att svara på den frågan är extremt svårt och komplext, för det är både ja och nej. Det beror på faktorer såsom risknivå och avkastning. Flera undersökningar visar att upp till 75 % av alla fonderna har en risknivå som överstiger den vanliga börsens. Dessa förtjänar sällan sin avgift eftersom en investering i en passivt förvaltad fond i de fallen är bättre. Här behöver du ingen advisor och slipper dessutom oftast avgifter. De resterande 25 % är förmodligen värda sin avgift som advisorn kostar, åtminstone enskilda år. För det handlar ju inte om att bara slå sitt index ett enstaka år utan att göra det år efter år. Det är här utmaningen är.

De fonder som anses vara värt att betala en hög avgift för är fonder som leverar en hög riskjusterad avkastning. Det vill säga en avkastning som är hög, inte i absoluta tal, utan hög i förhållande till den risken som fonden tar. Här lönar det sig att ta hjälp av en advisor vid fondförvaltningen och betala hens tjänst.

Risken spelar roll

Enligt en amerikansk undersökning som jämförde 4800 fonders resultat under perioden 1995 till 2006, kom fram till att den genomsnittliga avkastningen efter advisor-avgifter var ca 9 %. Andra fonder där man inte behöver fondförvaltning, men som är mer riskfyllda hade en genomsnittlig avkastning på 11,6 %, 2,6 % mer än fonderna med en advisor som hjälper dig. Med andra ord blir det mer vinst utan avgifter, men spelet är mer riskfyllt. Det var dubbelt så riskabelt att investera i fonder utan en advisor för fondförvaltningen än att investera i fonderna med en advisor.

Om risken i fonden är stor är det därmed också mer värt att betala en saftigare avgift. Risk innebär även möjlighet för en större vinst och här borde man ta till professionell hjälp av en advisor som kan börsen och marknaderna.