Köp guldsmycken online via guldexperten.se

E-handeln är ett fenomen som i mångt och mycket har revolutionerat det sätt på vilket vi shoppar. Så är även fallet när det kommer till guldsmycken och andra gyllene föremål. Idag har du möjlighet att göra dessa inköp online via aktörer som guldexperten.se. Genom att göra detta får du omedelbar tillgång till ett stort utbud där du även kan jämföra priserna på ett överskådligt sätt.

Men vad bör man då tänka på när man funderar på att köpa fina smycken på nätet? Läs vidare så får du svaret!

5 saker att tänka på vid inköp av smycken via guldexperten.se

När du köper guldsmycken online via guldexperten.se eller andra sajter bör du tänka på att:

  • Göra egna efterforskningar om säljaren. Läs gärna lite kundrecensioner och omdömen från tidigare kunder innan du gör ditt köp. Genom att göra detta kan du bilda dig en bra uppfattning om det företag som säljer smyckena och hur seriöst företaget verkar vara. Det är sällan fel att ha denna kännedom innan du gör affärer på nätet.
  • Förstå dig på guldets renhet. När du köper guldsmycken på nätet är det också viktigt att du förstår vad du köper. Du bör känna till hur mycket guld de olika smyckena innehållet. Guldets renhet mäts i karat och 24 karat är rent guld. Antalet karat påverkar såväl smyckets hållbarhet som dess pris.
  • Håll utkik efter stämplar. Kika gärna på produktbilderna för att se om du kan se några stämplar. Stämplarna kan avslöja hur rent guldet är. I många länder runt om i världen är dessa stämplar ett lagstadgat krav.
  • Bedöm designen och hantverket. En annan sak som du bör göra när du överväger att köpa smycken via guldexperten.se eller andra sajter är att bedöma dem. Titta på designen och hantverket för att bedöma hur mycket värde det tillför. Du betalar nämligen inte bara för guldet i dess renaste form utan även för formgivningen av föremålen.
  • Läs produktinformationen. Det är även viktigt att du läser igenom informationen på produktsidan noggrant innan du klickar hem ett smycke. Detta för att få reda på vikt, storlek och annan viktig information.

Låna pengar och använd dem på rätt sätt

Att bli beviljad ett lån kan ofta kännas som en frisk fläkt i ekonomin när du är i ett skriande behov av kapitaltillskott. Men det handlar inte bara om att låna pengar hur som helst utan även om att använda dem på rätt sätt. Så vilket ändamål du än har valt att ta lånet för är det helt avgörande att du tänker till innan du spenderar det. Läs vidare så berättar vi vilka regler du kan förhålla dig till för att fatta bättre beslut!

Låna pengar och spendera dem rätt med hjälp av dessa regler

När du har valt att låna pengar och vill använda dem på rätt sätt kan du med fördel följa dessa regler:

  • Ta fram en budget. Innan du ens spenderar ett enda öre bör du ta fram en budget för hur lånet ska användas. Se över din hushållsbudget och lägg till lite extra utrymme för oförutsedda utgifter. Håll dig sedan till budgeten för att säkerställa att du inte spenderar pengarna på ett alltför impulsivt sätt.
  • Fokusera på syftet. Du bör alltid behålla fokus på syftet med lånet. Om du till exempel har valt att låna pengar för en utbildning bör pengarna gå till inköp av kurslitteratur eller liknande. Fokusera alltid på syftet och håll dig på banan för att undvika att slösa bort pengarna på något annat.
  • Undvik lyxkonsumtion. En vanlig fallgrop som många låntagare faller i är den som vi kallar för lyxkonsumtion. Det kan förvisso kännas frestande att spendera de pengar som du har lånat på lyxvaror, men det är farligt att göra detta. Begränsa istället dina inköp till viktigare konsumtion och undvik att lägga en massa pengar på dyra prylar, resor eller designerkläder.
  • Gör smarta investeringar. Har du tagit ett lån för att kunna göra en investering? Det kan till exempel röra sig om att du vill starta ett företag eller köpa en fastighet. Om så är fallet bör du se till att göra ordentliga efterforskningar innan du skrider till verket. Säkerställ att du förstår marknaden, ta hjälp av experter och undvik att lägga alla dina ägg i en korg.

Fördelar och nackdelar: medlåntagare

När ett bolån eller privatlån tecknas kan detta ske med medlåntagare. Att välja detta har flera fördelar – men man ska även vara införstådd med dess nackdelar. När en låneansökan kommer in till en bank genomför de en kreditupplysning samt ser på de uppgifter kring den egna ekonomin som låntagaren angett i låneansökan. Utifrån detta gör de en kreditbedömning som ligger till grund för om lånet ska beviljas eller inte. Med kreditbedömning menas därmed en riskbedömning för hur stor sannolikheten är att personen inte kommer att klara av att betala tillbaka lånet enligt gällande villkor. En person med låg inkomst, betalningsanmärkningar eller som av andra faktorer har låg kreditvärdighet kan därmed ha svårt att få lån.

Genom att välja att ha en medlåntagare skapas däremot större möjlighet att få lånet. I detta fall sker en kreditbedömning av bägge personerna och banken får därmed en större säkerhet. Skulle den ena personen plötsligt inte kunna betala lånet står ju fortfarande den andra kvar på lånet och kan krävas på betalning. Den första fördelen är därmed att lån lättare beviljas.

Kreditbedömning

Kreditbedömningen påverkar inte bara chansen att få lån utan även vilken ränta som banken kommer att erbjuda. Anser de att risken är stor att personen inte kommer betala tillbaka lånet kommer även räntan vara högre. Därmed balanserar de räntan mot den risk de tar. Har man medlåntagare minskar kreditrisken och därmed kan även lägre ränta erbjudas på lånet.

Kortfattat – Medlåntagare ger möjlighet till att få lånet beviljat lättare och att få lägre ränta på detta lån.

Nackdelen med medlåntagare handlar om bägge personerna är exakt lika betalningsskyldiga. Den som tecknar lånet kallas för huvudlåntagare och den andra för medlåntagare. Men juridiskt har de lika stort ansvar. Banken kommer skicka avierna för betalning till huvudlåntagaren men om banken av någon anledning vill rikta hela kravet mot medlåntagaren är detta helt juridiskt korrekt. En person kanske har svårt att få lån och ber en vän bli medlåntagare för att därmed öka chansen att få lånet beviljat. Skulle det sedan hända något som gör att personen inte betalar lånet kommer hela summan krävas av medlåntagaren. Detta oavsett varför huvudlåntagare inte skött sitt åtagande. Därmed finns en risk för att vänskapen förstörs och att det istället blir en bitterhet mellan dessa personer.

Att ha medlåntagare har flera fördelar men det är därmed alltså mycket viktigt att medlåntagaren är helt och hållet införstådd med vilka risker som tas och att man kan få betala hela lånet på egen hand.

Kapitalet i hållbara PPM-fonder ökar

Kapitalet i hållbara PPM-fonder ökar

Satsningen på hållbara investeringar ökar bland de svenska pensionsspararna och pensionärerna. Under 2016 ökade andelen fondkapital i fondförsäkring som motsvarar de krav som SWESIF (Sveriges Forum för Hållbara Investeringar) ställer på hållbara investeringar. Andelen ökade med åtta procent, till 65 procent under 2016 från 57 procent under året dessförinnan.

Bengt Norrby, statistikansvarig på Pensionsmyndigheten, tror att ökningen i första hand beror på att vissa fonder som förvaltar ett stort kapital numera uppfyller de krav som SWESIF ställer på hållbara investeringar. Det verkar således inte röra sig om en medveten satsning, även om det är känt att vissa sparare och pensionärer attraheras av de fonder som satsar på hållbarhet.

Om du är mindre intresserad av hållbarhet och mer intresserad av en hög avkastning på ditt premiepensionskonto, finns det andra fondkategorier som är bättre lämpade för uppgiften. Du kan också anlita den professionella fondförvaltaren Advisor via deras tjänst för PPM-förvaltning. Genom att använda dig av denna kan du överlämna ansvaret för förvaltningen av ditt PPM-konto till Advisor och istället lägga din tid och energi på sådant som du intresserar dig för.

De mest populära fonderna i den hållbara kategorin

Den mest framgångsrika som faller inom kategorin hållbara fonder är Swedbank Robur Technology, tidigare kallad Swedbank Robur Contura. När pensionsspararna för första gången skulle välja premiepensionsfonder år 2000, i samband med införandet av det nya pensionssystemet, var just denna fond den som flest sparare valde. Didner & Gerge Aktiefond och AMF Aktiefond Sverige är två andra fonder som placerar sig högt upp på listan över de hållbara fonder som är valbara i premiepensionssystemet.

Enligt Norrby har inte särskilt många förändringar skett på listan, förutom att Didner & Gerge Aktiefonder har gått om AMF Aktiefond Sverige och placerat sig som tvåa efter Swedbank Robur Technology. Anledningen till detta tros vara att en stor andel av de hållbara fonderna är så kallade generationsfonder, vilket innebär att spararna aktivt har valt dessa fonder och sedan håller fast vid dessa. Syftet med generationsfonder är också just detta – att låta kapitalet vara kvar i fonden tills den dag man går i pension och låta risken trappas ner med åldern.