Värdefullt för företag att ta in en föreläsare med kunskap om medier

Vi lever i en tid då medierna har en stor betydelse när det kommer till att forma allmänhetens uppfattning om saker och ting. Därmed kan det vara värt för företag att anlita en föreläsare med kunskap om medier för att lära sig hur man formar målgruppens uppfattning om företagets image och varumärke.

Historiskt sett finns det nämligen många exempel på företagsledare och andra inflytelserika personer som antingen har lyckats eller misslyckats med sina framträdanden i media. Det är viktigt att dra lärdom av dessa händelser för att på så vis kunna lyckas bättre i liknande scenarion. En föreläsare med kunskap om medier kan hjälpa dig och ditt företag att göra just detta.

3 exempel på hur en föreläsare kan föreläsa om medier för ert företag

Det finns många skäl att ta in en föreläsare som kan föreläsa om medier och hur dessa fungerar:

  • Föreläsningen kan vara såväl teoretisk som praktisk.
    En medietränare har mycket att komma med när det kommer till denna typ av föreläsningar. En sådan kan till exempel bjuda på en cirka 90 minuter lång presentation om medier eller en kurs som sträcker sig över flera dagar. Detta beror på hur mycket du och ditt företag vill lära er om medier och mediehantering. Ni kan sannolikt även få praktiska erfarenheter i form av intervjuträning om en sådan önskas.
  • En kombination av teori och praktik är ofta att föredra.
    En föreläsning om medier kan med fördel läggas upp som en dagslång sådan vilken delas in i två halvor. Den första halvan kan då gärna bestå av en presentation och kanske några exempel i form av rörlig media. Den andra halvan kan istället fokusera på de praktiska bitarna såsom intervjuträning. Ett sådant upplägg kan vara fördelaktigt för många olika yrkesmän som vill förstå hur medier fungerar och lära sig att interagera med dessa på bästa möjliga sätt.
  • Innehållet kan ofta skräddarsys till behovet och preferenserna.
    Genom att få en föreläsning om medier kan ni bland annat få lära er hur man utvärderar nyhetsvärdet av en händelse. Men det finns även flera andra ämnen som kan täckas in, såsom tekniker för att svara på frågor eller vikten av yttrandefrihet. Kort och gott kan föreläsningen sannolikt anpassas utifrån företagets unika behov och preferenser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *