Är fondförvaltning med en advisor värt sina avgifter?

Är fondförvaltning med en advisor värt sina avgifter?

Att investera sina pengar i fonder innebär inte bara vinster. Om du vill göra det rätt och anlita en advisor som hjälper dig att förvalta dina fonder kostar det en slant. Men är det värt det? Kan man fondförvalta själv utan en advisor och lyckas inom fonderna? I den här texten försöker vi besvara dessa frågor.

Svaret är både ja och nej

Är fondförvaltning med en advisor värt sina avgifter? Att svara på den frågan är extremt svårt och komplext, för det är både ja och nej. Det beror på faktorer såsom risknivå och avkastning. Flera undersökningar visar att upp till 75 % av alla fonderna har en risknivå som överstiger den vanliga börsens. Dessa förtjänar sällan sin avgift eftersom en investering i en passivt förvaltad fond i de fallen är bättre. Här behöver du ingen advisor och slipper dessutom oftast avgifter. De resterande 25 % är förmodligen värda sin avgift som advisorn kostar, åtminstone enskilda år. För det handlar ju inte om att bara slå sitt index ett enstaka år utan att göra det år efter år. Det är här utmaningen är.

De fonder som anses vara värt att betala en hög avgift för är fonder som leverar en hög riskjusterad avkastning. Det vill säga en avkastning som är hög, inte i absoluta tal, utan hög i förhållande till den risken som fonden tar. Här lönar det sig att ta hjälp av en advisor vid fondförvaltningen och betala hens tjänst.

Risken spelar roll

Enligt en amerikansk undersökning som jämförde 4800 fonders resultat under perioden 1995 till 2006, kom fram till att den genomsnittliga avkastningen efter advisor-avgifter var ca 9 %. Andra fonder där man inte behöver fondförvaltning, men som är mer riskfyllda hade en genomsnittlig avkastning på 11,6 %, 2,6 % mer än fonderna med en advisor som hjälper dig. Med andra ord blir det mer vinst utan avgifter, men spelet är mer riskfyllt. Det var dubbelt så riskabelt att investera i fonder utan en advisor för fondförvaltningen än att investera i fonderna med en advisor.

Om risken i fonden är stor är det därmed också mer värt att betala en saftigare avgift. Risk innebär även möjlighet för en större vinst och här borde man ta till professionell hjälp av en advisor som kan börsen och marknaderna.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *