Kapitalet i hållbara PPM-fonder ökar

Kapitalet i hållbara PPM-fonder ökar

Satsningen på hållbara investeringar ökar bland de svenska pensionsspararna och pensionärerna. Under 2016 ökade andelen fondkapital i fondförsäkring som motsvarar de krav som SWESIF (Sveriges Forum för Hållbara Investeringar) ställer på hållbara investeringar. Andelen ökade med åtta procent, till 65 procent under 2016 från 57 procent under året dessförinnan.

Bengt Norrby, statistikansvarig på Pensionsmyndigheten, tror att ökningen i första hand beror på att vissa fonder som förvaltar ett stort kapital numera uppfyller de krav som SWESIF ställer på hållbara investeringar. Det verkar således inte röra sig om en medveten satsning, även om det är känt att vissa sparare och pensionärer attraheras av de fonder som satsar på hållbarhet.

Om du är mindre intresserad av hållbarhet och mer intresserad av en hög avkastning på ditt premiepensionskonto, finns det andra fondkategorier som är bättre lämpade för uppgiften. Du kan också anlita den professionella fondförvaltaren Advisor via deras tjänst för PPM-förvaltning. Genom att använda dig av denna kan du överlämna ansvaret för förvaltningen av ditt PPM-konto till Advisor och istället lägga din tid och energi på sådant som du intresserar dig för.

De mest populära fonderna i den hållbara kategorin

Den mest framgångsrika som faller inom kategorin hållbara fonder är Swedbank Robur Technology, tidigare kallad Swedbank Robur Contura. När pensionsspararna för första gången skulle välja premiepensionsfonder år 2000, i samband med införandet av det nya pensionssystemet, var just denna fond den som flest sparare valde. Didner & Gerge Aktiefond och AMF Aktiefond Sverige är två andra fonder som placerar sig högt upp på listan över de hållbara fonder som är valbara i premiepensionssystemet.

Enligt Norrby har inte särskilt många förändringar skett på listan, förutom att Didner & Gerge Aktiefonder har gått om AMF Aktiefond Sverige och placerat sig som tvåa efter Swedbank Robur Technology. Anledningen till detta tros vara att en stor andel av de hållbara fonderna är så kallade generationsfonder, vilket innebär att spararna aktivt har valt dessa fonder och sedan håller fast vid dessa. Syftet med generationsfonder är också just detta – att låta kapitalet vara kvar i fonden tills den dag man går i pension och låta risken trappas ner med åldern.

Så optimerar du bilder

Att ha bilder med dina artiklar är bra för sökmotoroptimeringen. Samtidigt är bilderna viktiga för användarvänligheten, och att enbart fokusera på SEO när de läggs upp, kan ge ett halvdant intryck för den som besöker hemsidan. Görs det rätt, kommer dock artikeln se mer inbjudande ut, samtidigt som det gör gott för din sökoptimering.

Välj rätt filnamn

Första steget i att optimera bilder är döpa filnamnet på ett bra sätt. Oavsett vad din bild handlar om är det bra att döpa den till något relaterat, och gärna få med ditt nyckelord. Detta hellre än att låta den heta ”IMG2379” eller det som är förvalt. Få med ditt nyckelord så tidigt som möjligt i filnamnet om det är ett längre namn.

Tänk på laddtiden

Huruvida en sajts laddhastighet är relevant för SEO diskuteras det en hel del om. Det man åtminstone är överens om, är att det är viktigt för användarvänligheten och konverteringen. Oavsett är det något man bör ha i åtanke och arbeta efter.

Stora bilder kan ha en stor inverkan på hur snabbt en hemsida laddar. Ett vanligt misstag många gör är att ha en stor bildfil, till exempel 2500×1500 pixlar, men låta den visas på sidan i betydligt mindre storlek. Hela bildfilen kommer fortfarande att behöva laddas – helt i onödan. Skala alltså bilden till den storlek du kommer att visa den på sidan.

Format

Förmodligen finns det en rad olika filformat som skulle göra att din bild tog upp mindre plats på sidan. Gällande konverteringen av bildfiler är det en avvägning man får göra. Hur mycket är du beredd att kompromissa med kvaliteten för snabbare laddtider? Ett tips är att testa flera olika filformat för att se vad som passar dig och din sida bäst. På nätet finns ett flertal olika sajter där du kan konvertera bildfilen direkt i webbläsaren.

Alt-texten och content

Något annat som är viktigt, är att få med nyckelordet i alt-texten. Lägg inte in en alt-text som inte passar bra med det övriga innehållet på sidan. Anledningen till detta är att bilden kommer att ranka bättre i bildsök om den är omgiven av relevant content.

Checklista:

  • Använd en relevant bild som passar innehållet för användarvänligheten.
  • Välj rätt filnamn.
  • Välj inte en större bild med större storlek än vad som visas på sidan.
  • Konvertera till en mindre fil för bättre laddtider.
  • Skriv in en alt-text.